กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 
ลำดับที่ วัน / เดือน / ปี รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม
1 - ค่ายเยาวชน ทรู สร้างสรรค์ชุมชน..
เริ่มต้นด้วย "การให้"
1.นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วอำไพ
2.นางสาวนิชิตา ยวงแก้ว
3.นางสาวนัฌฑมล นาควิเชียร
รางวัลชมเชย
(ระดับประเทศ)
1.นางรัชวดี วงคำจันทร์
2          
3          
4          
5          
6          
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8