โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  
E-mail : takuapasena@sena.ac.th     Web Master : ฝ่ายงานสารสนเทศ
Copyright © 2015. All Rights Reserved.