Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อว. ณ รร.ตะกั่วป่า "เสนานุกุล"
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และประกันภัยรถจักรยานยนต์
- ขอแสดงความยินดีกับนายณตรัย จริยวัฒนวิจิตร นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS
- ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านดิจิทัลDigital Performance Appraisal (DPA)
- กิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง "กฎหมายยาเสพติด"
- การแข่งขันโครงการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2567 (Thailand Science Ideation Contest 2024, TSIC2024)
- ขอแสดงความยินดีกับนายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพรักานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติในโครงการ "พัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่”STEAM4INNOVATOR CENTER 2567"
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และคณะ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
- ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เพื่อให้โอวาทกับนักเรียน
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนทุกระดับชั้น
- รายการ TEENNOVATOR วัยรุ่นกู้โลก
- การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนเรียนระดับชั้นม.4-6 ที่มีความประสงค์จะสมัครกู้ยืมเงินในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567
- ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2567 ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- กิจกรรมประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
- กิจกรรมประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
- ร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”
- ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
- การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2/1-2/4 
- เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
- งานห้องเรียนพิเศษ SMP SMTE และวิทยาศาสตร์พลังสิบ จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน นร.ชั้นม.1
- กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 8 พ.ค. 2567
- ข่าวประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เปิดรับสมาชิกใหม่
- ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านดิจิทัล Digital Performance Appraisal (DPA) ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
- ร่วมสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
- โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) นร.ชั้นม.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และคณะ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ

โรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

   
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.