Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคารคาบ 7)  
- ตารางสถานที่จัดกิจกรรมคณะสี กีฬาสีภายใน (วันศุกร์ คาบที่ 8)  
- กำหนดการ การตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1  
- ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งความภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก”  
- สมัครเข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

โครงการฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

   
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560
     
  การสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 สพม.14
ณ ห้องเขาหลัก อาคาร 1
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
     
  เปิดชั้นเรียนด้วยกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.