Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคารคาบ 7)  
- ตารางสถานที่จัดกิจกรรมคณะสี กีฬาสีภายใน (วันศุกร์ คาบที่ 8)  
- กำหนดการ การตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1  
- การสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
- การส่งสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ม.1-6   
- การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13"  
- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
     
     
     
     
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
ณ ห้องประชุมเขาหลัก
วันที่ 12 กันยายน 2560

   
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 11 กันยายน 2560
     
  สหวิทยาเขตสิมิลัน “ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด”
ณ ห้องประชุมสิมิลัน
วันที่ 9 กันยายน 2560
     
  พัฒนาครู STAR STEMS “พลเมืองดี วินัยเด่น”
 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.