Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
 
- ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านดิจิทัล Digital Performance Appraisal (DPA)
- คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR Edusynch - CEFR Level Test
- คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ดำเนินการแจก ปพ. ให้กับเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566
- การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567
- ประชาสัมพันธ์ เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 MEP
- ประกาศห้องเรียนและการมอบตัว ม.4 ฉบับแก้ไข
- ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารร.ตะกั่วป่าคีรีเขต เนื่องในโอกาสที่นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน การจัดห้องเรียน และแผนการเรียน นักเรียนชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 2567
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน การจัดห้องเรียน และแผนการเรียน นักเรียนชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 2567
- โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ยินดีต้อนรับ นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”
- วง senaband ร่วมแสดงงานของดีเมืองตะกั่วป่า
- ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน โดยรับแจ้งความประสงค์จัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียน กรณีไม่มีที่เรียน
- ห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ The Box Hua Hin
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

   
 

นายธาวิน รอดฉวาง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า ”เสนานุกูล“ ร่วมการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 14 ระดับภาคใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวนศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.