Follow Us :
 
     
 
 
 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 ม.6 อันดับที่ 1 ของจังหวัดพังงา
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2 / 2561
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (จันทร์ คาบ 7-8)
- ตารางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 (อังคาร คาบ 7)
- ตารางสอนเสริมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8 และวันศุกร์ คาบ 8)
- ตารางสัปดาห์การติว O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นม.1-ม.6
- ตารางเปลี่ยนห้องสอนอาคาร 5 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
- ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 (SMP) และ ม.4 (SMTE)
- ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
  - ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)  
  - ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนเดิม)
  - ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป)
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 

 
 
 
 
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  กิจกรรมการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
   
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  ตอบคำถามกิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
   
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.