Follow Us :
 
     
 
  (ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2560  
- รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
- รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
- รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
- รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
     
     
     
     
     
     
     
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

อบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะเทคโนโลยี (Internet Of Things)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560

   
  “เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย" รุ่นที่ 4
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช) จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560
     
  เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
     
  อำลาชีวิตราชการ "เสนาเกษียณอายุราชการ" 2560
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 29 กันยายน 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.