Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นายศักเรนทร์ บุญสูง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ตัวแทนเทศไทย High School Students Summit on “World Tsunami Awareness Day” ณ ประเทศญี่ปุ่น 
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
 
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2)  
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2)  
- Announcement The recruitment of a foreign teacher 21-26 March 2017  
- กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- ส่งผลงานประกวดโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 2560  
- นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
- การจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
- ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ระดับชั้น ม.1และ ม.4)  
- เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4)  
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  

       
       - มัธยมศึกษาปีที่ 1

       - มัธยมศึกษาปีที่ 2 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 3

       - มัธยมศึกษาปีที่ 4

       - มัธยมศึกษาปีที่ 5

       - มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559
 

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุมเขาหลัก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่ 21 มีนาคม 2560

 
  โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานด้าน
กระบวนการการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ณ ห้องประชุมเขาหลัก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่ 20 มีนาคม 2560
   
  โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (MEP FIELD TRIP)
ณ ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2560
   
  โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ "ประตูสู่ภาคตะวันออก"
(ห้องเรียนพิเศษ SMP)
ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2560
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.