Follow Us :
 
     
 
 
 
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 และห้องเรียน SMP MEP 2/2560 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคาร คาบ 7)  
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)  
- สรุปเหรียญทั้งหมดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560  
- การอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4  
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและห้องประชุมประจำชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
- กำหนดการและสถานที่สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย PISA ม.1-ม.3  
- เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของครูผู้สอนและนักเรียนระดับ ม.ปลาย จากการสอบ PISA  
     
     
     
     
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

   
  บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและโรงเรียนสตรีพังงา
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560
     
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดพังงา
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
     
  มอบของที่ระลึกและให้กำลังใจนักกีฬาแลกเปลี่ยนฟุตบอล
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.