Follow Us :
 
     
 
 
 
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 และห้องเรียน SMP MEP 2/2560 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคาร คาบ 7)  
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส”และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2/2560  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป ในเขต-นอกเขต) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนอื่น) ปีการศึกษา 2561  
- การเลือกแผนการเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) ปีการศึกษา 2561  
- สรุปผลการแข่งขันกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
- รายงานข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้ง 62
ณ อาคารกองทัพบก โรงเรียนบ้านบางม่วง
วันที่ 16 มกราคม 2560

   
  กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดพังงา
วันที่ 14 และ 21 มกราคม 2560
     
  รับฟังการบรรยายโครงการ Chevron Enjoy Science ขับเคลื่อน PLC
ณ ห้องประชุมสิมิลัน อาคาร 3
วันที่ 11 มกราคม 2560
     
  หอสมุดวิทยาบริการจัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการรักการอ่าน
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 11 มกราคม 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
QRC สำนักงาน สกสค. (พังงา)
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.