Follow Us :
 
     
 
 
 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง เงินประกันสัญญา
- ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 วันอังคาร คาบ 7
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นระดับชั้น ม.1-2 คาบ 8 และชั้น ม.3 คาบ 7-8
- กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ภาคเรียนที่ 1-2562 วันพฤหัสบดี คาบ 8
- กำหนดการกระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1/2562
- กำหนดการงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019
   
  ข่าวรับสมัครงาน
- รับสมัครครูชาวต่างประเทศภาษาอังกฤษ The Recruitment of a Full-time English Teacher
- รับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 

 
 
 
เดินหน้าครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาต่อต้านคอร์รัปชัน
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Coaching Teams ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมเขาหลัก อาคาร 1
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
     
 
โครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคใต้
ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562
  “เสนา” คว้ารางวัลเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
     
  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
   
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.