Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
- ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 SMTE ปีการศึกษา 2567
- แจ้งรายชื่อนักเรียนม.3 เดิม (ประเภทโควต้า)
- การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( SMTE) ปีการศึกษา 2567
- ผอ.รร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เข้ารับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ศูนย์ราชการพังงา
- ผอ.สพม.พงภกรน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ในการประชุมตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( 0-NET ) ณ ห้องประชุมเขาหลัก รร.ตะกั่วป่า ""เสนานุกูล"
- ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ด้วยระบบ Digital Testing ชั้นม.6
- ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 2567 นักเรียน ม.4 ความสามารถพิเศษ
- ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 2567 นักเรียน ม.4 ทั่วไป
- ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 2567 นักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ
- ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 2567 นักเรียน ม.1 ทั่วไป
- ภาพกิจกรรมดำเนินการรับสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( SMTE ,SMP และ MEP) ปีการศึกษา 2567
- กำหนดการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”
- ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ม.1 MEP
- ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ม.1 SMTE/SMP
- บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด จัดโครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษาให้นักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (MEP Day & Banquet)
- ภาพกิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทของห้องเรียนพิเศษ
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรมTo be number one โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ที่เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารความดี” สำหรับนักเรียนที่พบของมีค่าแล้วนำส่งห้องธุรการ เพื่อหาเจ้าของต่อไป
- พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2567
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

 

ผอ.สพม.พงภกรน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ในการประชุมตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( 0-NET ) ณ ห้องประชุมเขาหลัก รร.ตะกั่วป่า ""เสนานุกูล"

   
 

โรงเรียนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมร่วมส่งนักเรียนประกวดแข่งขัน ณ พระอารามหลวง วัดประชุมโยธี

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด จัดโครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษาให้นักเรียน

 

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.