Follow Us :
 
     
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
 
 
- ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียน SMP SMTE และ MEP
- ตรวจสอบห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ O-NET ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
- ร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ออนไลน์ (NARIT Astronomical Society; NAS Online 2023) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กิจกรรมแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์ในการสมัครเรียนต่อ
- ร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O-NET
- ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566
- ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
- กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (ค่ายวิชาการ)
- รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” 2566
- อบรมขยายผลการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
- สถานที่จัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2565
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45
- ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล
-การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
- กิจกรรมค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- กิจกรรมวันครู
- ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา
- ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
 
 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
 
 
- ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 
 
- พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 
 
 
- ถ่ายภาพติดบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้
 
 
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ระดับสพม.
 
 
- ร่วมถวายพระพรต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
 
 
- รางวัลอาสาสมัคร เอเอฟเอส ดีเด่น ประจำปี 2565
 
 
- กีฬาสี ภาคเรียนที่ 2-2565
 
 
- บริจาคโลหิต
 
 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
 
 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะดิจิตอลและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
 
- กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 
 
- ทดสอบ CEFR ของคณะผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดพังงา
 
 
- MEP English Camp 2022
 
 
- กิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
- อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษ SMP 16-17 พย 65 
 
 
- อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย SMTE 1-5 พย 65
 
 
- มอบเกียรติบัตร MEP
 
 
- พิธีมอบทุนการศึกษา
 
     
     
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  
 
 

 
 
 
 
 
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.