Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำและการดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ เครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”
- รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
- เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปี 2567 ณ จังหวัดพัทลุง
- ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
- ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย
- กิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2567
- ตารางสอบกลางภาค
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
- กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง"กฎหมายจราจรและการพนันออนไลน์"
- ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน
- “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- ร่วมการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน โครงการเสริมสร้างความเป็นไทย อบจ.พังงา
- ร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือและท่องบทอาขยาน โครงการเสริมสร้างความเป็นไทย อบจ.พังงา
- ร่วมอบรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง
- ร่วมการประกวดแข่งขันมารยาทไทย และสวดมนต์ โครงการเสริมสร้างความเป็นไทย อบจ.พังงา
- ร่วมแสดงงาน Phang nga seafoodfestival 
- กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ SMP
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
- โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (ค่ายบูรณาการ STEM Camp)
- สำนักทดสอบทางการศึกษา ทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
- "ร่วมแสดงงาน Phang nga seafoodfestival ณ หนองมูลตะกั่ว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- วิทยากรจากรพ.ตะกั่วป่า ให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตัน แก่นักเรียนชั้นม.4
- ร่วมสานงานผลไม้และของดีอำเภอกะปง
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศึกษา จัดทำระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงาน
- ค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ (SMTE)) จังหวัดชุมพร
- ค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ (SMTE)) จังหวัดตรัง
- ค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ (SMTE)) จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

   
 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2567

กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง"กฎหมายจราจรและการพนันออนไลน์"

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.