Follow Us :
 
     
 
 
 
 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 ม.6 อันดับที่ 1 ของจังหวัดพังงา  
-

ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้น ม.1ม.2 และ ม.3 (วันจันทร์ คาบ 7-8)

 
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 (วันอังคาร คาบที่ 7)  
- รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ห้องเรียนและครู ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5  
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” 1/2561  
- ตารางการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Pisa) ระดับชั้นม.1-3 ครั้งที่ 2  
- แจ้งตารางเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของครูผู้สอนและนักเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2561  
- โรงเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมคาบที่ 8 และเวลาเลิกเรียนในวันศุกร์  
- กลุ่มงานวิชาการขอแจ้งชดเชยตารางเรียนวันจันทร์  
- Takuapanaukul School The Recruitment of Foreign Teacher August6th-10th  
     
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  
 

 
 
 
 
เด็กหญิงนริษา บุตรน้อย รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก
ตัวแทนประเทศไทยกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก
ณ หน้าเสาธงโรงเรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  มอบช่อดอกไม้ครูกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ ได้รับการคัดเลือก AFS
ประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
     
 
ศูนย์ AFS พังงามอบของที่ระลึกนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  มอบเกียรติบัตรตัวแทนจังหวัดพังงาการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
     
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.