Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- ศูนย์ HCEC โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงินสำหรับนักเรียน CHA-CHING ระดับชั้นประถมศึกษาให้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา 
- งานมหกรรมวิชาการ SYMPOSIUM SPMPPR 2023
- ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งจัดการทั่วไป 1 อัตรา
2.ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
- ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เรื่อง รายชื่อครูชาวต่างชาติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Announcement of Takuapa "Senanukul" School , Topic: The Result of Qualifled applicants for Full-time English Teacher
- ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of understanding:MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดพังงา ปรำจำปี 2566
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of understanding:MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"
- มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันประกวดสวดมนต์ การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมเหวนหลาดเก่า เล่าประวัติศาสตร์ เมืองตะโกลา
- งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวาระที่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ
- โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้รับการเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้ นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้นำนวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, SMTE โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
- คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
- โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อขยายผลและต่อยอดให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้จัดกิจกรรม ค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการเคมี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
- ประกาศ โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- เปิดรับออเดอร์ผักสลัด กรีนโอค/ เรดโอค 2 ต้น 40 บาท 1 ต้น 25 บาท ผลิตภัณฑ์จาก นักเรียน เสนาสมาร์ทฟาร์ม ราคาพิเศษ
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" เข้าร่วมการแข่งขันรายการบาส 3x3 Championship 2023 (ระดับภาค) ณ สนามสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

 

ร่วมแข่งขันโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   
 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างเกมด้วย Scratch" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

 


โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ร่วมกับ
องค์การเอ็คแพทอินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิเพื่อหยุด
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.