Follow Us :
 
     
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
 
 
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอนครูชาวต่างชาติ
- ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" เข้าร่วมกิจกรรม Big Day ! ประชาสัมพันธ์เชิญชวญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ระเบียบโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566
- นางสาวจัสมีท กอร์ อาโรรา เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Space Science School 2023 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา)
- โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ(เรียนปรับพื้นฐาน)
- การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- รับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ Announcement of Takuapa "Senanukul" School Topic: The Recruitment of full-time English Teacher.
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกแผนการเรียน (ณ วันที่ 3 พ.ค.66 เวลา 16.30 น.)
- การเลือกแผนการเรียน ม.2/1-ม.2/5
- รายชื่อการจัดห้องเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2566
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและกิจกรมมปฐมนิเทศนักเรียน​ระดับชั้น​ ม.1 และ​ ม.4
-รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2567-2568)
- การประชุมและอบรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13
- โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นร.ชั้นม.4 และ ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพังงา
- ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ของนร.ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
- ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพร ตันโชติ ในผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะนนเต็ม
- คะแนน O-NET 65 วิชาภาษาไทย ม.6 คะแนนสูงสุด 5 คนแรก
- คะแนน O-NET 65 วิชาภาษาไทย ม.3 คะแนนสูงสุด 5 คนแรก
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
- รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- แจกใบ ปพ. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565
- รายงานตัวนักเรียนประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
- หลักฐานที่นักเรียนม.1 และม. 4 ต้องเตรียมเพื่อนำมาส่งในวันสอบ ม.1(25 มี.ค.66) และ ม.4 (26 มี.ค.66)
- อุปกรณ์การสอบ ตารางสอบ ม.1(25 มี.ค.66) และ ม.4 (26 มี.ค.66)
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปี 2566
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปี 2566
- การเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม
- ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ลิ้งค์พิมพ์ใบสมัคร​ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ​ ม.4
- ภาพบรรยากาศการรื้อถอนอาคาร 2
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร นักเรียนม.1 และม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ประกาศการสอบคัดเลือกห้องเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566
- กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อคอนเสริร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6
- การแจ้งเตือนเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ประเภทโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4
- ภาพบรรยากาศการรายงานตัวประเภทห้องเรียนพิเศษ
- ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป
- กำหนดการวัดและประเมินผล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
 
 
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  
 
 

 
 
 
 
 
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.