Follow Us :
 
     
 
 
 
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 และห้องเรียน SMP MEP 2/2560 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคาร คาบ 7)  
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)  
- สรุปเหรียญทั้งหมดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560  
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส”และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2/2560  
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
- กำหนดการและอุปกรณ์เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  
- ข้อตกลงการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
     
  รับสมัคร  
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง  
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

ทดสอบความรู้ ด้านภาษาอังกฤษคะแนน อันดับที่ 1 ของจังหวัดพังงา
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560

   
  การอบรมหลักสูตรการใช้งานใช้งานโปรแกรม PowerPoint ระดับ ม.2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
     
  การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 รวมมูลค่า 408,500 บาท
ณ ห้องประชุมสิมิลัน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
     
  งานวันวัฒนธรรม "ตอน... สีสันเทศกาลอาหาร สืบสานวัฒนธรรม" ปี 8
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.