วันเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝีกตะกั่วป่า)
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com