พิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดโดย

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพังงา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 123 คน เข้ารับการอบมรม

โดยมี
นายมานิต เพียรทอง (นายอำเภอตะกั่วป่า)
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

รองพาหน ร่วมใจ (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ) และ
รองชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 

ให้การต้อนรับ ตลอดจนครูอาจารย์ร่วมพิธีเปิด

วิทยากร การบรรยาย นางสาวอรุณี ไตรรัตน์ 
อาจารย์พิเศษ ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา

ดูแลโครงการอบรม 
พ.ต.ท.ยืนยง วงศ์ประไพโรจน์ (หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพังงา )

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
           
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com