กิจกรรม 26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

เช้านี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

ซึ่งกิจกรรมมีการอ่านชีวประวัติและผลงานต่างๆของท่านสุนทรภู่

โดย

ด.ช.ชินดนัย รุ่งโรจน์กิตติสิน และ 
ด.ญ.ชญาดา สิทธิตัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

รวมทั้งกิจกรรมการมอบของรางวัลการแต่งคำกลอน 
“เชิดชูเกียรติสุนทรภู่ “

โดยมี
ท่านผู้อำนวยการเลิศธิไกร ภิรมย์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักเรียน

รางวัลชนะเลิศการแต่งกลอน
น.ส.ฐานิดา จั่นเอียบ และ น.ส.ธัญชนก สมทรัพย์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ณ ลานหน้าเสาธง

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
             
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com