รองชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกาศผลรางวัล 
1.สถิติการส่งแบบรายงานนักเ รียน / 2.สถิติการส่งแบบบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557 

ในโอกาสนี้ นายเลิศธิไกร ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com