การสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 
โดยมีพระครูศรีปริยัตยากร (จิตติ ส.ภัทรปราณี) เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงาและเจ้าอาวาสวัดคีรีเขต กล่าวให้โอวาส 
โดยในภาคเช้าเป็นการสอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม และภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาธรรม,วิชาพุทธ,และวิชาวินัย
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com