เข้าร่วมโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี2557 
หอการค้าจังหวัดพังงาร่วมกั บมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต14

จัดโครงการสุดยอดการติวความ รู้สู่มหาวิทยาลัยปี2557
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยห อการค้าไทยมาเป็นติวเตอร์พิ เศษในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อ มในการสอบของนักเรียนในการส อบ gat/pat ครั้งที่1
ที่จะมาถึงในวันที่ 22-25 พ.ย.2557 นี้
โดยนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เข้าร่วมโครงการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com