การบริจาคโลหิต ของนักศึกษาวิชาทหาร(ศูนย์ตะกั่วป่า) และประชาชนที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต

โดยมีรองวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต

ในโอกาสนี้ นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า
และภรรยาร่วมกิจกรรม 

คุณธนาภร ศรีเขียวใส,คุณบุญรอด เอ้งฉ้วน,คุณกรรณิกา ดุลยไพศาล,และคุณจันทรา แซ่จิว สโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า
ร่วมสมทบนมกล่องจำนวน 2 โหลให้แก่ผู้รับการบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุม อาคาร 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com