การอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารวิชาการ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 13,14,17 พฤศจิกายน 2557


                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com