โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัด ภูเก็ต
ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com