ครูอาจารย์โรงเรียนตะกั่วป่ า "เสนานุกูล" ได้ทำการสุ่มคัดกรอง
กลุ่มนักเรียนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 
เพื่อทำการตรวจปัสสาวะหารสารเสพติดและดำเนินการแก้ไขต่อไป
ณ ลานหน้าเสาธง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com