นายเลิศธิไกร ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาในการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก

ณ ลานหน้าเสาธง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com