กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูวราภรณ์ ศรีเมืองใต้ และครูต่างชาติ
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง ให้นักเรียนได้ฝึกพูด อ่านภาษาอังกฤษต้อนรับการเข้าประชาคมอาเซียน AEC
ณ ลานหน้าเสาธง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com