ครู อาจารย์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จัดการซ้อมพิธีสวนสนาม
การจัดแถวและขั้นตอนพิธีการ ให้กับเหล่าลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ในประเทศไทย

ณ ลานหน้าเสาธง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com