การแข่งขันกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ฟุตบอล)

(คู่ที่ 1) 5/3 พบ 5/8      (คู่ที่ 2) 5/2 พบ 5/6      (คู่ที่ 3) 5/4,5/5 พบ 5/7     (คู่ที่ 4) 5/2 พบ 5/6

ณ สนามหน้าเสาธง วันที่ 20,27 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com