การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"จัดการประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร "การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู"

ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ แอนด์ วิลล่า

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio