ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนตะกั่วป่า ไเสนานุกูล" การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1และม.4

แบ่งเป็น 2 วันคือ

11 พฤษภาคม เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12 พฤษภาคม เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio