กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/3
ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดยมีครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม

ณ วัดสวนไผ่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio