พิธีเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

พิธีเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประจำปี 2559

วันนี้โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอตะกั่วป่า
ตลอดจนเครือข่ายบริการตะกั่วป่าบางไทร ชมรม อสม.ตำบลบางนายสี และสถานศึกษาต่างๆ
ในพิธีเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประจำปี 2559

โดยมี

นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน (วงโยทวาทิตโรงเรียนบรรเลงเ พลงมหาฤกษ์)
นายวิเชียร จิตต์พิศาล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า กล่าวรายงานโครงการ
นายภานุ บุรมรัตน์ ตัวแทนเยาวชน จากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กล่าวสุนทรพจน์

บรรยากาศงานมีการจัดบอร์ดนิ ทรรศการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่
การแจกเอกสารให้ความรู้ด้านยาเสพติด การแสดงดนตรีสากลจากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ชุดการแสดงจากโรงเรียนบ้านโคกยาง โรงเรียนบ้านบางม่วง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
และการตอบปัญหารับของรางวัล  การฝึกทัษะปฏิบัติการจัดเขต ปลอดบุหรี่


ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio