คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนเข้ารับฟังความคิดเห็นทรัพยากรน้ำ

คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนเข้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องทรัพยากรน้ำ

วันนี้คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแหล่งน้ำของกระทรวงทรัพยากรน้ำที่ 10 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำโรงเรียนตะกั่วป่า  “เสนานุกูล”

ณ ศาลาโรตารี่ ตำบลบางนายสี
วันที่ 2 มิถุนายน 2559

                 
         
               
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio