ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที "เยาวชนสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"

เนื่องด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ"

ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้าร่วกิจกรรมโต้วาทีและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการโต้วาที

โดยมี

รองวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักเรียน ณ ลานหน้าเสาธง

1.นางสาวชญานิษฐ์ ชูบัวโรย ม.6/8
2.นางสาวกรกช ตรีบำรุง ม.6/8
3.นายฐิติพงศ์ กิจกล้า ม.6/7

ณ ศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดพังงา
วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา

                 
         
               
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio