พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

บ่ายวันนี้โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


โดยมี

นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน
ภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งครูอาวุโส คณะครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

บรรยากาศในพิธีประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์และกล่าวบูชาครู
ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน ตัวแทนคณะครูศิษย์เก่า นำพานดอกไม้ กราบประธานในพิธี

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นำพานให้ประธาน จากนั้นหลังนักเรียนได้เริ่มพิธีการไหว้ครูแล้ว
ท่านผู้อำนวยการทำพิธีเจิมหนังสือและมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและนักเรียนมีความประพฤติดีเด่น
สุดท้ายเป็นการให้โอวาสและมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส

ณ หอประชุมหลังใหม่
วันที่ 9 มิถุนายน 2559


                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" : Senafans

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com
รับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Senaradio ได้ที่ : www.sena.ac.th/senaradio