โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกุล" จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จธีรราชเจ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ในประเทศไทย 

ประธานในพิธี
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ณ ลานหน้าเสาธง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com