โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 

โดยนักเรียนได้รับทุนจำนวน 116 คน จากผู้ให้ทุนการศึกษา จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 300,00 บาท
ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com