โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2557
กิจกรรมการรับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบอาคารเรียน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com