ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมี

นายเลิศธิไกร  ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รอง 4 ฝ่าย และครูที่ปรึกษาระดับร่วมต้อนรับนักเรียนใหม่

ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558


                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
           
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com