ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 2558

ณ ห้องประชุม 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558


                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
             
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com