เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 / นักเรียนพบครูที่ปรึกษา / กิจกรรมการประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.2

/ กิจกรรม
Big Cleaning Day (พัฒนาห้องเรียน)


ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558


                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
           
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com