แนะนำครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2558

เช้านี้

นางอุษณีย์ สุวบุญประภัทร์ 
หัวหน้างานบุคลากร โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

แนะนำครูใหม่ ครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2558

ณ หน้าลานหน้าเสาธง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
             
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com