ค่ายจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาตร์สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

ค่ายจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาตร์สู่ความเป็นมาตรฐานสากล สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้น ม. 1 SMP และ EP
เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม ฝึกความกล้าในการแสดงความคิดเห็น จุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์

โดยความร่วมมือระหว่าง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ โครงการ English Program (EP) ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก
วิทยาการชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

ณ ไร่ปรีดาโฮมเสตย์ รีสอร์ท อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com