มอบเกียรติบัตรและรางวัลการส่งสถิติการมาเรียนและบันทึกการสอน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ประกาศรายชื่อห้องเรียนที่มีการส่งสถิติการมาเรียนและบันทึกการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2557

โดยมี

รองวรอิศรา พรหมภัทร   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร

ณ ลานหน้าเสาธง

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com