กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา EP,MEP  ปีการศึกษา 2558

ห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา EP และ MEP 

รุ่นพี่ระดับชั้น ม.3 จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ห้องเรียนพิเศษ EP ประจำปี 2558
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และทำความรู้จักรุ่นพี่และรุ่นน้อง

โดยมี

รองภัทธิดา กันเสนาะ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแ ผนงานและงบประมาณ

เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ณ หอประชุมโรงเรียน

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com