การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 (เช้าระดับชั้นม.ต้นและบ่ายระดับชั้นม.ปลาย)

โดยมี

นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

นายพาหน ร่วมใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางภัทธิดา กันเสนาะ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ให้การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองในการประชุม

Presentation การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558  https://www.youtube.com/watch?v=udxPgDqV6SA

ณ หอประชุมโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com