โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณ บูรพคณาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
ช่วงแรกเป็นของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และช่วงที่สองเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย

โดยมี


นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ประธานพิธี)

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางภัทธิดา กันเสนาะ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

และครูอาวุโสตลอดครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว

ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com