กล่าวคำอำลาในโอกาสที่ครูชาวต่างชาติโครงการครูผู้ช่วยสอน AFS

รองภัทธิดา กันเสนาะ 
(รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)

กล่าวคำอำลาในโอกาสที่ครูชาวต่างชาติจะเดินทางกลับประเทศโครงการครูผู้สอน AFS เป็นภาคภาษาอังกฤษ

ณ ลานหน้าเสาธง

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com