พระสิริธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดพังงาและเจ้าอาวาสวัดคีรีเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการมอบเกียรติแก่ตัวแทนนักเรียนห้องต่างๆที่ได้รับการสอบผ่าน การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557

โดยนักเรียนชั้นต่างๆสอบผ่านดังนี้

***ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ธรรมศึกษาชั้นตรี)***

ม.5/1 จำนวน 5 คน , ม.5/2 จำนวน 11 คน , ม.5/3 จำนวน 15 คน , ม.5/4 จำนวน 21 คน

ม.5/5 จำนวน 25 คน , ม.5/6 จำนวน 26 คน , ม.5/7 จำนวน 34 คน ,ม.5/8 จำนวน 22 คน

***ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ธรรมศึกษาชั้นตรี)***

ม.6/1 จำนวน 7 คน / ชั้นโท 1 คน , ม.6/2 จำนวน 6 คน / ชั้นโท 4 คน , ม.6/3 จำนวน 15 คน , ม.6/4 จำนวน 21 คน / ชั้นโท 3 คน

ม.6/5 จำนวน 25 คน / ชั้นโท 6 คน , ม.6/6 จำนวน 26 คน / ชั้นโท 10 คน , ม.6/7 จำนวน 34 คน / ชั้นโท 15 คน , ม.6/8 จำนวน 22 คน / ชั้นโท 17 คน

และ
ธรรมศึกษาชั้นเอก ผ่าน 53 คน

โอกาสนี้ได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกพร้อมท่านผู้อำนวยการและคณะครู

ณ ลานหน้าเสาธง

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com