วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

3 พฤศจิกายน 2557 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2
8 พฤศจิกายน 2557 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2
10 พฤศจิกายน 2557 เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝีกตะกั่วป่า)
11 พฤศจิกายน 2557 มอบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
11 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมการมอบรางวัล การส่งสถิติแบบรายงานนักเรียนและแบบบันทึกการเรียนการสอน
12 พฤศจิกายน 2557 การสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6
10-11 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เข้าร่วมโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัยปี2557
12 พฤศจิกายน 2557 พระครูนันท ปัญญากร (เจ้าศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดคงคาภิมุขเข้าชมห้องสมุดธรรมะ "ครูช่วย สุขพันธ์"
13 พฤศจิกายน 2557 การบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร(ศูนย์ตะกั่วป่า)และประชาชนที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต
13,14,17 พฤศจิกายน 2557 การอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารวิชาการ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
15 พฤศจิกายน 2557 โครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
18 พฤศจิกายน 2557 โครงการคัดกรองกลุ่มนักเรียนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
20 พฤศจิกายน 2557 การซ้อมพิธีสวนสนามให้กับเหล่าลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันวชิราวุธ
20 พฤศจิกายน 2557 การแข่งขันกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ฟุตบอล)
21-22 พฤศจิกายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุม อาคาร 3
25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกุล" จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จธีรราชเจ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ในประเทศไทย
27 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved