วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

29 พฤศจิกายน 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุและงานการเงิน
1 ธันวาคม 2557 นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของรางวัล แก่นักเรียนที่เขียนชื่อใส่
ขวดน้ำแล้วทิ้งขวดลงถังเพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด
2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการตรวจคัดเลือก
สถานศึกษาเข้ารับรางวัลด้าน คุณธรรมและจริยธรรม
3 ธันวาคม 2557 คณะจิตอาสาอำเภอตะกั่วป่า เข้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
4 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
5 ธันวาคม 2557 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร" 5 ธันวา มหาราช"
8 ธันวาคม 2557 คุณสุดาพร ไพรคณะรัตน์ เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน
9 ธันวาคม 2557 เข้าเยี่ยม นายเจษฎากร มงคลเมือง ในกรณีประสบอุบัติเหตุมือแตกร้าวจากการโดนระเบิดปิงปอง
ในระหว่างการทำพิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ จังหวัดพังงา
13-14 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าวัดพัฒนา ปฏิบัติธรรม และทำบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐
16 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16 ธันวาคม 2557 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอตะกั่วป่าเรื่อง การจัดงานวันครูอำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2558
17 ธันวาคม 2557 การสอบเตรียมความพร้อม Pre O-net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนจัดสถานที่นิทรรศการในการต้อนรับองคมนตรีเนื่องในโอกาส
เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

17 ธันวาคม 2557 ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
18 ธันวาคม 2557 รับประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมจริยธรรมจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
19 ธันวาคม 2557 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
19 ธันวาคม 2557 โครงการส่งเสริมและประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
20-21 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดพังงาจัดค่ายติวภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET
21 ธันวาคม 2557 การประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี 2557
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved