วันที่ภาพเหตุการณ์

2 กุมภาพันธ์ 2558 มอบเกียรติบัตร โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557
3 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
5 กุมภาพันธ์ 2558 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "เชียงรายเกมส์"
5 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการส่งเสริมผู้เรียนและประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (รอบ 2 )
5 กุมภาพันธ์ 2558 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) นัดกระชับมิตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมความร่วมมือหารือการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "นิวเคลียร์"
12 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ MEP DAY ครั้งที่ 1การนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการ MEP
16 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่รุ่นพี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16 กุมภาพันธ์ 2558 มอบดอกไม้นักกีฬาโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ระดับ ม.6 ก่อนจบการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมเดินแถวแสดงความยินดี รุ่นน้องให้รุ่นพี่ ระดับชั้น ม.5 
17 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ให้ความรู้เกี่ยวกับ เทศกาลตรุษจีนแก่เพื่อนนักเรียน
17 กุมภาพันธ์ 2558 มอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี สรุปผลนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
19 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมการมอบดอกกุหลาบแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.3
3 มีนาคม 2558 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 มีนาคม 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ร่วมเดินขบวนแห่พระธาตุขึ้นเขาพระบาท
16 มีนาคม 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ต้อนรับคณะครูใหม่ ในโอกาสสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีพิเศษของ สพม.14
17 มีนาคม 2558 ประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
   
   
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved