วันที่ภาพเหตุการณ์

8 พฤษภาคม 2558 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 2558
11 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
14 พฤษภาคม 2558 เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
14 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมการรับน้องใหม่ ห้องเรียนพิเศษ SMT (ระดับ ม.4)
15 พฤษภาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
19 พฤษภาคม 2558 แนะนำครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2558
21-23 พฤษภาคม 2558 ค่ายจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาตร์สู่ความเป็นมาตรฐานสากล นักเรียนชั้น ม. 1 SMP และ EP
3 มิถุนายน 2558 มอบเกียรติบัตรและรางวัลการส่งสถิติการมาเรียนและบันทึกการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
3 มิถุนายน 2558 กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา EP,MEP  ปีการศึกษา 2558
6 มิถุนายน 2558 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
11 มิถุนายน 2558 บรรยากาศพิธีไหว้ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ประจำปีการศึกษา 2558
12 มิถุนายน 2558 กล่าวคำอำลาในโอกาสที่ครูชาวต่างชาติโครงการครูผู้ช่วยสอน AFS
12 มิถุนายน 2558 มอบเกียรติแก่ตัวแทนนักเรียนสอบผ่านการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557
121315 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17-20 มิถุนายน 2558 โครงการค่ายคุณธรรม และจริยธรรม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
22 มิถุนายน 2558 มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
OBEC YOUNG BEACH VOLLEYBALL 2015 inspired by thai PBS 
22 มิถุนายน 2558 มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพ "วันวิสาขบูชา" หัวข้อ 3 อัศจรรย์วันวิสาขบูชา
25 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพังงา
26 มิถุนายน 2558 กิจกรรม"วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved