วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

3 กรกฎาคม 2560 นางชฎาธาร ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบภายใน
5 กรกฎาคม 2560 เดินรับเงินทำบุญ เนื่องในกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
6 กรกฎาคม 2560 ยกระดับนโยบาย STAR STEMS ปลูกฝังเยาวชนเป็นพลเมืองดี
6 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันกีฬาสีภายใน "เสนาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก)
6 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2560
24-29 เมษายน 2560 กำเนิดนักดาราศาสตร์ ชาวตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
7 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันกีฬาสีภายใน "เสนาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 (วันสุดท้าย)
7 กรกฎาคม 2560 หน่วยตรวจสอบภายในประชุมและสรุปการทำงานของโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2560 ถวายเทียนพรรษาและเงินทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
13 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
15-16 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “พังงา โอเพ่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
17 กรกฎาคม 2560 เปิดชั้นเรียนด้วยกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
18 กรกฎาคม 2560 การสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 สพม.14
17-19 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี
20-21 กรกฎาคม 2560 โครงการฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
22-23 กรกฎาคม 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM Education
28 กรกฎาคม 2560 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา
26-27 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรมแกนนำประชาธิปไตยและโครงการคุณธรรม
1-4 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ประจำปี 2560
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved