วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

1-4 สิงหาคม 2560 บรรยากาศโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ประจำปี 2560
31- 4 สิงหาคม 2560 "มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน"
5-6 สิงหาคม 2560 การแข่งขันว่ายน้ำ "TACOLA CHAMPIONSHIP" ครั้งที่ 6
12 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ 12 สิงหา
12 สิงหาคม 2560 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2560 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา
15-17 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ ม.6
16-17 สิงหาคม 2560 รอบ Audition คัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ SENA MUSIC AWARD #1
19 สิงหาคม 2560 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วย Active Learning & PLC
21 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
24 สิงหาคม 2560 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 2560
24 สิงหาคม 2560 ชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดอินโฟกราฟิกส์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช
28 สิงหาคม 2560 นักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
24 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการประกาศผล วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิง SENA MUSIC 1
24-26 สิงหาคม 2560 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สู่มาตรฐาน
29-31 สิงหาคม 2560 อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองตะกั่วป่า
29 8 กันยายน 2560 มอบเหรียญ 3 แชมป์ 3 รองชนะเลิศ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันภาษาไทย การแสดงฉ่อย คณะเพลงฉ่อย โอเล่ จังหวัดสุพรรณบุรี
29-31 สิงหาคม 2560 ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สร้างนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพืช SMP&SMTE
4-5 กันยายน 2560 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล IS& OBECQA ระดับภาคใต้ 2560
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved