วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

7-28 มกราคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตร Pre ONET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
5 กุมภาพันธ์ 2561 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม
1 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศการนำเสนอ กิจกรรม CAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 -ม.6
27 มกราคม 2561 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 กุมภาพันธ์ 2561 มอบดอกกุหลาบนักเรียนการเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio และโควต้าพิเศษ
8 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตร Pre ONET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
14 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ
15 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ ปปส. รณรงค์ยาเสพติดในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2561 MEP DAY ครั้งที่ 9
15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการติดตามประเมินผลศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2561 มอบถ้วยรางวัล นักเรียนร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อโรงพยาบาลฉลอง
15 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรตินักเรียนการประกวดสวดมนต์และบรรยายธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการธนาคารความดี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
15 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
16 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรม CAS และมอบเหรียญ นักกีฬา
20 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24-26 กุมภาพันธ์ 2561 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP SMTE MEP ประจำปี 2561
1 มีนาคม 2561 ร่วมขบวนแห่พระธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
2 มีนาคม 2561 บรรยากาศเข้ารับพระราชทาน เยาวชนคนเก่ง 2561
12 มีนาคม 2561 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช
5-10 มีนาคม 2561 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ประตูสู่ภาคอีสานถิ่นย่าโม โคราช SMP,SMTE
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved