วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  15-25 ตุลาคม 2561 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียน ประจำปี 2561
  28 พฤศจิกายน 2561 ชาว "เขียว-ขวา" ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  26-28 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ระดับชั้น ม.2
  29 พฤศจิกายน 2561 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561
  2 ธันวาคม 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561
  5 ธันวาคม 2561 ทำบุญตักบาตรและถวายราชสดุดีกิจกรรมเนื่องวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
  6 ธันวาคม 2561 ชาว "เขียว-ขาว" ร่วมกิจกรรมโครงการ "วัยหรอย วัย Learn"
11 ธันวาคม 2561 มอบเกียรติบัตร โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 22
11 ธันวาคม 2561 มอบของที่ระลึกนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2-2561
11 ธันวาคม 2561 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
14 ธันวาคม 2561 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมSouthern EP/MEP 2018+เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ
7 ธันวาคม 2561 "เสนา" เข้ารับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
11 ธันวาคม 2561 คณะอุเบกขา ชนะเลิศ (1 ประตู 0) การแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับ ม.ปลาย
13 ธันวาคม 2561  การแข่งขันว่ายน้ำและซ้อมพิธีเปิด (วันแรก)
14 ธันวาคม 2561  ขบวนพาเหรดกีฬาสีและพิธีเปิดการแข่งขัน "เสนาเกมส์" 61 (วันที่สอง)
15 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกีฬาลู่และลาน และพิธีปิด"เสนาเกมส์" 2561 (วันสุดท้าย)
17-19 ธันวาคม 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนต้นแบบ “ดีเกฮูลู” จังหวัดพังงา รุ่นที่ 2
18 ธันวาคม 2561 งานใหญ่ !! เพื่อสุขภาพชุมชนใกล้สถานศึกษา ผู้ใหญ่ร่วมเต็มงาน
  19 ธันวาคม 2561  “เสนา” ร่วมงาน ปั่นไป ปลูกไป เพื่อพ่อหลวง
  20 ธันวาคม 2561  มอบเกียรติบัตรนักกีฬาโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
  20 ธันวาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  21-25 ธันวาคม 2561 ค่ายจำปูนจุฬาฯ พังงาจามจุรี จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
  19-21 ธันวาคม 2561 ค่ายคอมพิวเตอร์ "หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ" นักเรียนระดับชั้น ม.4
  25-27 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ PKRU BOOK FAIR 2018
  25 ธันวาคม 2561 Christmas Avtivity Schedule 2018 25th
  18 ธันวาคม 2561 พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
  27 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน
  22-23 ธันวาคม 2561 โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต
  27 ธันวาคม 2561 เลี้ยงปีใหม่คณะครู "เสนา" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
  28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ 2561
  28 ธันวาคม 2561 SENA MUSIC AWARDS ครั้ที่ 2 & Korea COVER DANCE
  9 มกราคม 2562 โครงการแว่นตาเพื่อน้อง แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
  10 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรกีฬาว่ายน้ำและกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพังงา 2562
  10 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรสอบเสริมปัญญา และการเขียนเรียงความชิงถ้วยพระราชทาน
  8-10 มกราคม 2562 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยี จ.ตรัง
  16 มกราคม 2562 งานวันครูอำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63 (ภาคเช้า)
  16 มกราคม 2562 งานวันครูอำเภอตะกั่วป่า (ภาคบ่ายและภาคค่ำ)
  17 มกราคม 2562 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันแรก)
  18 มกราคม 2562 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่สอง)
  19 มกราคม 2562 ปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  23 มกราคม 2562 SENA OPEN HOUSE 2019
  22 24 25 มกราคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรม SCRATCH"
     
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved