วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  15-25 ตุลาคม 2561 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียน ประจำปี 2561
  28 พฤศจิกายน 2561 ชาว "เขียว-ขวา" ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  26-28 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ระดับชั้น ม.2
  29 พฤศจิกายน 2561 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561
  2 ธันวาคม 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved