วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  13 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  14 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  25 มีนาคม 2562 ฟุตบอล"เสนา"คว้ารองชนะอันดับ 1 และอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  10-20 พฤษภาคม 2562 เยาวชนทีมชาติ "เสนา" คว้า 1 เหรียญทองแดง กีฬาเรือพาย 5 ฝีพาย หญิง
  18 พฤษภาคม 2562 “เสนา” เข้ารับรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง
  22-23 พฤษภาคม 2562 งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  27 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับครูใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก "ส.น."
2 มิถุนายน 2562 มอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก นักกีฬาเรือพายเยาวชนทีมชาติไทย
2 มิถุนายน 2562 อบน. "ส.น." ต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน อบจ.กระบี่
1 มิถุนายน 2562 "ส.น." ทำบุญประจำปี วัน "เสนา" รำลึก 2562
3 มิถุนายน 2562 "ส.น." ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
7 มิถุนายน 2562 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ม.บูรพา ดูงาน Active Learning
13 มิถุนายน 2562 "ส.น." ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดขัดรั้ว "เขียว-ขาว"
14 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ EP/MEP (ภาคใต้)
  15-16 มิถุนายน 2562 การอบรม "KID BRIGHT" นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ม.2
  17 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะครู เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
  17 มิถุนายน 2562 ค่ายคุณธรรม "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ มีทักษะชีวิต" ระดับชั้น ม.1
  18 มิถุนายน 2562 ค่ายคุณธรรม "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ มีทักษะชีวิต" ระดับชั้น ม.2
  21 มิถุนายน 2562 มอบของรางวัล การตัดสินพานไหว้ครู 2562
  19-21 มิถุนายน 2562 การอบรมหลักสูตร "การพิมพ์เอกสารผลงานทางวิชาการ ระดับชั้นม. 3
  21 มิถุนายน 2562 "ส.น." ต้อนรับนายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 เข้ากำกับติดตามโรงเรียน
  22 มิถุนายน 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  24 มิถุนายน 2562 มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
  16-20 มิถุนายน 2562 "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
  26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" กวีเอกของไทย
  28 มิถุนายน 2562 โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นถิ่น
  1 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562
  2-4 กรกฎาคม 2562 อบรม"การทำแฟ้มผลงานด้วยโปรแกรม MS-Word" ชั้น ม.6
  7 กรกฎาคม 2562 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
  6 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.5
  7 กรกฎาคม 2562 (วันที่สอง) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.5
  8 กรกฎาคม 2562 พิธีปิดกิจกรรม "119 ปี ธรรมจริยา ต้นกล้าคุณธรรม" ระดับชั้น ม.5
  3-4 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (SMTE)
  6-7 กรกฎาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved