วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  13 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  14 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  25 มีนาคม 2562 ฟุตบอล"เสนา"คว้ารองชนะอันดับ 1 และอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  10-20 พฤษภาคม 2562 เยาวชนทีมชาติ "เสนา" คว้า 1 เหรียญทองแดง กีฬาเรือพาย 5 ฝีพาย หญิง
  18 พฤษภาคม 2562 “เสนา” เข้ารับรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง
  22-23 พฤษภาคม 2562 งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  27 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับครูใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก "ส.น."
2 มิถุนายน 2562 มอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก นักกีฬาเรือพายเยาวชนทีมชาติไทย
2 มิถุนายน 2562 อบน. "ส.น." ต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน อบจ.กระบี่
1 มิถุนายน 2562 "ส.น." ทำบุญประจำปี วัน "เสนา" รำลึก 2562
3 มิถุนายน 2562 "ส.น." ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
7 มิถุนายน 2562 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ม.บูรพา ดูงาน Active Learning
13 มิถุนายน 2562 "ส.น." ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดขัดรั้ว "เขียว-ขาว"
14 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ EP/MEP (ภาคใต้)
  15-16 มิถุนายน 2562 การอบรม "KID BRIGHT" นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ม.2
  17 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะครู เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
  17 มิถุนายน 2562 ค่ายคุณธรรม "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ มีทักษะชีวิต" ระดับชั้น ม.1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved