วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  9 กรกฎาคม 2562 นิเทศ กำกับติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Coaching Teams
  12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม "ดื่มน้ำชา ปันน้ำใจ ไปเสนา" เพื่อหารายได้ปรับปรุงหอประชุม
  12 กรกฎาคม 2562 พิธีสมโภชเทียนพรรษา ปี 2562
  13 กรกฎาคม 2562 ถวายเทียนพรรษาและเงินทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  11-13 กรกฎาคม 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ 2562
  25 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1 (วันแรก)
  26 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1 (วันสุดท้าย)
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาฯ
26 กรกฎาคม 2562 "เสนา" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 "เสนา" ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
30 กรกฎาคม 2562 นักเรียน “เสนา” ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 59
31 กรกฎาคม 2562 งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019
1 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP 2019 ภาคใต้
1 สิงหาคม 2562 พิธีส่งมอบธง Southern EP/MEP 2020 และแข่งขัน String Band
2 สิงหาคม 2562 งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP 2019 (วันสุดท้าย)
1 สิงหาคม 2562 “เสนา” คว้ารางวัลเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  1-3 สิงหาคม 2562 โครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคใต้
  6 สิงหาคม 2562 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Coaching Teams ครั้งที่ 2
  6 สิงหาคม 2562 เดินหน้าครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาต่อต้านคอร์รัปชัน
  7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2562
  8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 2562
  12 สิงหาคม 2562 กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  14 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
  8 สิงหาคม 2562 โครงการเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "เสนา"
  13-16 สิงหาคม 2562 การอบรมค่ายคอมพิวเตอร์หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Python
  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการนำเสนอ STAR STEMS นักเรียนชั้น ม.6
  20 สิงหาคม 2562 มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ครูสอบบรรจุใหม่ กรณีพิเศษ ประจำปี 2562
  21 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจธรรมะ มีทักษะชีวิต” ชั้น ม.4
  16 สิงหาคม 2562 คว้าอันดับ 6 จาก 16 ทีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  22 สิงหาคม 2562 นำเสนอหน่วยบูรณาการ My Home Otop นักเรียนชั้น ม.5
  22 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หลักสูตรเยาวชนไทยหัวใจธรรมะ เพื่ออนาคตที่สดใส” ชั้น ม.6
  23 สิงหาคม 2562 โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จังหวัดพังงา
  27 สิงหาคม 2562 "เสนา" บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
  26-27 สิงหาคม 2562 การเสวนาวิทยาศาสตร์ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  26 สิงหาคม 2562 นำเสนอหน่วยบูรณาการ STAR STEMS "แผนที่อาชีพท้องถิ่น" ม.3
  17-18 สิงหาคม 2562 ห้องเรียนพิเศษ SMTE คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 1 และชมเชยงาน มอ.วิชาการ
  29 สิงหาคม 2562 เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดพังงา
     
     
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved