วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  9 กรกฎาคม 2562 นิเทศ กำกับติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Coaching Teams
  12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม "ดื่มน้ำชา ปันน้ำใจ ไปเสนา" เพื่อหารายได้ปรับปรุงหอประชุม
  12 กรกฎาคม 2562 พิธีสมโภชเทียนพรรษา ปี 2562
  13 กรกฎาคม 2562 ถวายเทียนพรรษาและเงินทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  11-13 กรกฎาคม 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ 2562
  25 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1 (วันแรก)
  26 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1 (วันสุดท้าย)
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาฯ
26 กรกฎาคม 2562 "เสนา" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 "เสนา" ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
30 กรกฎาคม 2562 นักเรียน “เสนา” ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 59
31 กรกฎาคม 2562 งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019
1 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP 2019 ภาคใต้
1 สิงหาคม 2562 พิธีส่งมอบธง Southern EP/MEP 2020 และแข่งขัน String Band
2 สิงหาคม 2562 งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP 2019 (วันสุดท้าย)
1 สิงหาคม 2562 “เสนา” คว้ารางวัลเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  1-3 สิงหาคม 2562 โครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคใต้
  6 สิงหาคม 2562 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Coaching Teams ครั้งที่ 2
  6 สิงหาคม 2562 เดินหน้าครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาต่อต้านคอร์รัปชัน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved