วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  1 กันยายน 2562 PLC “เสนา” เข้ารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 110,000 บาท
  4 กันยายน 2562 "เสนา" รับการนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
  4 กันยายน 2562 การประชุมเสริมสร้างความรู้ การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21/2562
  5-7 กันยายน 2562 Improving English for Communication 2019
  6 กันยายน 2562 มอบเหรียญรางวัล "เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14"
  6 กันยายน 2562 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  6 กันยายน 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
6 กันยายน 2562 รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562
7 กันยายน 2562 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ระดับประเทศ) การแข่งขัน EP/MEP 2019
13 กันยายน 2562 รับ 4 โล่ O-NET เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สู่ศตวรรษที่ 21
14 กันยายน 2562 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ สพม.14 ประจำปี 2562
14 กันยายน 2562 คณะครูทีมนักกีฬาสหวิทยาเขตสิมิลัน “เสนา” ร่วมกีฬาสานสัมพันธ์
15 กันยายน 2562 สร้างทักษะนวัตกรรม ผ่านโครงการ Fabrication Lab
19 กันยายน 2562 เชิดชูครู “ผู้ให้” ไม่มีเกษียณ ศิษย์ตราตรึง พระคุณครู
 
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved