วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  1 กันยายน 2562 PLC “เสนา” เข้ารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 110,000 บาท
  4 กันยายน 2562 "เสนา" รับการนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
  4 กันยายน 2562 การประชุมเสริมสร้างความรู้ การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21/2562
  5-7 กันยายน 2562 Improving English for Communication 2019
  6 กันยายน 2562 มอบเหรียญรางวัล "เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14"
  6 กันยายน 2562 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  6 กันยายน 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
6 กันยายน 2562 รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562
7 กันยายน 2562 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ระดับประเทศ) การแข่งขัน EP/MEP 2019
13 กันยายน 2562 รับ 4 โล่ O-NET เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สู่ศตวรรษที่ 21
14 กันยายน 2562 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ สพม.14 ประจำปี 2562
14 กันยายน 2562 คณะครูทีมนักกีฬาสหวิทยาเขตสิมิลัน “เสนา” ร่วมกีฬาสานสัมพันธ์
15 กันยายน 2562 สร้างทักษะนวัตกรรม ผ่านโครงการ Fabrication Lab
19 กันยายน 2562 เชิดชูครู “ผู้ให้” ไม่มีเกษียณ ศิษย์ตราตรึง พระคุณครู
26 กันยายน 2562 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูเกษียณอายุราชการ "ส.น." 2562
29 กันยายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6
4 ตุลาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน PLC
4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
  13 ตุลาคม 2562 พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและจุดเทียน รัชกาลที่ ๙
  21 ตุลาคม 2562 จากคณิตศาสตร์ 100 เต็ม "เสนา" สู่นักเรียนจ่าอากาศยอดเยี่ยม
  23 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 62
  23 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 62
  26-27 ตุลาคม 2562 ร่วมงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและรับมอบทุนการศึกษา 50,000 บาท
  24-25 ตุลาคม 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (พังงา)
  31 ตุลาคม 2562 คุณครูสมบูรณ์ เครือสนิท กล่าวอำลาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่
  1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานแถลงข่าว “Phang Nga Shinning Star Tourism Festival 2019”
  2 พฤศจิกายน 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
  7 พฤศจิกายน 2562 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดพังงา การสอบเสริมปัญญา
  8 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีพุทธาเทวาภิเษก โครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์ พระยาเสนานุชิต
  8 พฤศจิกายน 2562 “เสนา” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง
  13 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ชุดแรก)
  14 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ชุดสอง)
  16 พฤศจิกายน 2562 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
  14-16 พฤศจิกายน 2562 เทคนิคการสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข
  18 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ
  18 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคุณครูว่าที่ร.ต.วีระวุทธ นาคพิน วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว
  21 พฤศจิกายน 2562 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23
  21-23 พฤศจิกายน 2562 MEP English Camp 2019 21-23 November 2019
  22 พฤศจิกายน 2562 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2562
  24-25 พฤศจิกายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายนอก
  26-28 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Scratch ชั้น ม.1
  27 พฤศจิกายน 2562 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
  27 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการซ้อมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑานักเรียน
  28 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ Southern Southern EP/MEP 2019
     
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved