วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  4 มีนาคม 2563 DAY & MEP Banquet ณ หอประชุมโรงเรียน
  7 มีนาคม 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
  8 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.4
  1 มิถุนายน 2563 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน
  3 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี-กีฬา
  6 มิถุนายน 2563 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพม.14 ตรวจเยี่ยมการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
  2-5 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
  6 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป(ในเขตพื้นที่-นอกเขตพื้นที่บริการ)
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved